Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 17/03

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về

Bài toán tìm kiếm motif trong các chuỗi sinh học

do TS. Phạm Quang Dũng

  • Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 17/03/2014
  • Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội
  • Abstract: This presentation introduces motif finding problems. First part presents an overview of the concept and roles of motifs in biology sequences including DNAs and proteins. Second part introduce the ideas of sequence motif, network motif and existing algorithms for motif finding.

——————————————
Xê-mi-na Công nghệ Thông tin
Website: https://fita.vnua.edu.vn/bo-mon/bm-toan-tin-ung-dung/xe-mi-na/