Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 31/03

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về

Giới thiệu về cloud computing và các ứng dụng

do Ths. Nguyễn Doãn Đông

  • Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 31/03/2014
  • Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội
  • Tóm tắt: Cloud computing hay điện toán đám mây được xem là một kiến trúc mới mà nó tận dụng được các công nghệ mới nhất hiện nay. Do vậy mà các chuyên gia tin tưởng rằng cloud computing sẽ định hình lại sự phát triển của CNTT và thị trường CNTT.Trong seminar này, các dịch vụ do các nhà cung cấp như Microsoft, Google và Amazon sẽ được giới thiệu nhằm đưa ra những cách nhìn cụ thể về các dịch vụ mà Cloud computing mang lại. Trước khi nói về những nền tảng chính trong Cloud Computing, các định nghĩa về cloud computing sẽ được đưa ra và sau đó thảo luận về các tầng (layers) và các loại (types) của điện toán điện mây đang được áp dụng. Và tất nhiên, các đặc tính, tính chất và vấn đề đang gặp phải của kiến trúc mới này cũng sẽ được thảo luận đến. Ngoài ra, trong quá trình thảo luận, tác giả sẽ đưa ra vai trò của tính toán hiệu năng cao (HPC-High Performance Computing) và tính toán lưới (Grid Computing) trong điện toán đám mây.

——————————————
Xê-mi-na Công nghệ Thông tin
Website: https://fita.vnua.edu.vn/bo-mon/bm-toan-tin-ung-dung/xe-mi-na/