Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 21/04

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về

Phương pháp học máy tổ hợp và ứng dụng (Ensemble learning and application)

do TS. Nguyễn Thị Thủy

  • Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 21/04/2014
  • Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội
  • Abstract: Phương pháp học tổ hợp (Ensemble learning) là lớp các kỹ thuật học máy (Machine learning algorithms) nhằm kết hợp các bộ học đơn giản để tạo ra một bộ học tốt hơn các bộ học thành phần. Bài xê-mi-na sẽ trình bày hai phương pháp học tổ hợp là Boosting và Random Forest và một số ứng dụng. Phương pháp Boosting (Adaboost) được trình bày nhấn vào kỹ thuật học online và ứng dụng trong bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng trong ảnh/video. Một số tiếp cận mới nhất của mô hình Random Forest sẽ được trình bày với ứng dụng cho bài toán phân loại và hồi quy với dữ liệu có số chiều lớn.

——————————————
Xê-mi-na Công nghệ Thông tin
Website: https://fita.vnua.edu.vn/bo-mon/bm-toan-tin-ung-dung/xe-mi-na/