Thông báo về việc tổng kết đánh giá điểm rèn luyện kì 1 năm 2014- 2015

Thực hiện công văn số 231/CV-HVN V/v: Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ I  năm học 2014-2015. Tổ quản sinh Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới các lớp trưởng khẩn trương triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 -2015.

  1. Lớp trưởng in phiếu đánh giá và tổng hợp điểm theo sheet Maulop  (Khoa CNTT). Chú ý, không chỉnh sửa thứ tự và không xóa tên các bạn không tham gia đánh giá.
  2. Sau khi cán bộ lớp đánh giá lại cần công bố công khai cho những sv có thay đổi điểm rèn luyện dù tăng hay giảm để tránh thắc mắc về sau.
  3.  Thu và xếp các phiếu đánh giá theo đúng thứ tự, đóng thành quyển trang đầu tiên là bảng tổng hợp của lớp.

Hạn cuối nộp bản cứng và bản mềm gửi cho cô Thủy email: Nguyenbichthuy@vnua.edu.vn, SĐT 098. 336. 4060

16h thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015.

Chú ý: Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Học viện và in vào Bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được Học viện xem xét biểu dương, khen thưởng. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học. Yêu cầu toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

—–

Khoa CNTT