Công ty TNHH Hạ Tầng Viễn Thông Miền Bắc thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Hạ Tầng Viễn Thông Miền Bắc hiện là đối tác độc quyền và duy nhất trong hoạt động triển khai lắp đặt, bảo trì dịch vụ Internet, Truyền hình của FPT Telecom. Trong gần 10 năm hình thành và phát triển, đội ngũ nhân sự của chúng tôi đang ngày càng lớn mạnh với hơn 3.500 nhân viên làm việc tại 29...

Xem thêm

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  __________________ Số: 268/HVN-QLĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019   Học viện Nông nghiệp Việt Nam[1] - mã trường HVN...

Xem thêm

Thông báo V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV     Số: 01/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2019                                                                     THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính...

Xem thêm
Page 1 of 11