Thông báo mở lớp “Lập trình C/C++ miễn phí”

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64 /ĐH-CNTT

                               Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí

Lập trình C/C++ là ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất và là nền tảng của các ngôn ngữ lập trình bậc cao như Java, JavaScript và C#. Nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng lập trình C/C++ cần thiết mà các công ty phần mềm đang yêu cầu hiện nay, Khoa Công nghệ thông tin kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục ZENT mở 1 lớp “Học Lập trình C/C++ miễn phí” với số lượng chỉ từ 20-30 sinh viên, do Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế tại Công ty phụ trách giảng dạy.

Tham gia khóa học bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng thành thạo và thành công các công cụ lập trình như: TURBO C, DEV C++, Visual Studio C++,…. Đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu khi tham gia và phát triển vào các dự án thực tế. Sau khóa học, sinh viên có khả năng tự hoàn thành 01 project quản lý: quản lý bán hàng, quản lý sinh viên, quản lý điểm…

1.  Nội dung chi tiết khóa học (học lý thuyết kết hợp với thực hành)

Buổi 1: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình các phần mềm cần thiết, tổng quan về ngôn ngữ lập trình C/C++.

Buổi 2: Cấu trúc điều khiển.

Buổi 3: Hàm và mảng

Buổi 4: Các kiểu dữ liệu

Buổi 5: Phân tích và thiết kế ứng dụng

Buổi 6: Hoàn thành project cuối khóa và bảo vệ

2.  Giáo viên

Anh Vũ Văn Thương: Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội. Học bổng toàn phần tại Chonnam National University – Hàn Quốc. Từng làm việc tại VNPT Epay, A2M – Daejeon – Hàn Quốc)… Có kinh nghiệm phân tích và thiết kế hệ thống các dự án lớn: 7+ năm kinh nghiệm. Giảng dạy các môn về lập trình: PHP, Java, PTTKHT tại Zent Coding School. Admin Group Lập trình C/C++.

Anh Vũ Hoài Nam: Tốt nghiệp thủ khoa – ĐH Bách Khoa Hà Nội. Học bổng toàn phần tại Chonnam National University – Hàn Quốc. Từng làm việc tại Seoul – Hàn Quốc. Đang là giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Giảng dạy các môn về lập trình: C/C++, Java, Xử lý ảnh, Machine Learning, AI.

3. Chương trình khóa học

Thời gian mở lớp: 18h00’, chủ nhật ngày 24/03/2019

Địa điểm: Phòng máy THCNTT07 tại Khoa CNTT-HVNNVN

Chương trình khóa học: 06 buổi, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2,5 tiếng.

4. Chi phí tham gia

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MIỄN PHÍ

Sinh viên đóng phụ phí: 100.000VNĐ dùng để chi tiền in ấn tài liệu học, học bổng cuối khóa dành cho các sinh viên có thành tích xuất sắc…

Nhằm đảm bảo sinh viên học nghiêm túc trong quá trình học, đạt hiệu quả cao, sinh viên đóng tiền đặt cọc: 400.000VNĐ. Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được trả lại tiền đặt cọc nếu sinh viên đi học có ý thức tốt do Giáo viên đánh giá. Sinh viên không tham gia học đầy đủ các buổi học thì sẽ không được trả lại tiền đặt cọc.

5. Hình thức đăng ký

Đăng ký tại link sau:  http://tinyurl.com/Dang-ky-lop-lap-trinh-C-FREE

Thời gian đăng ký từ ngày 12/03 đến ngày 17/03/2019. Sau thời gian đăng ký trên nếu số lượng sinh viên >30SV thì khoa sẽ ưu tiên chọn những sinh viên đăng ký sớm.

Nộp phụ phí và đặt cọc tại Phòng 316 – Văn phòng khoa – Tầng 3 – Nhà hành chính từ ngày 19/03 đến ngày 22/03/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

C.Nhâm – 0973.958.967. Email: ttnham@vnua.edu.vn

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VPK CNTT, VT.

                                   TRƯỞNG KHOA

 

                                

                                TRẦN ĐỨC QUỲNH