Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian khai mạc: 7h45’, thứ tư, ngày 12/06/2019 Địa điểm: Phòng THCNTT06 – Tầng 3 Nhà Hành chính Sau khi khai mạc, sinh viên bảo vệ tại các Tiểu ban theo danh sách...

Xem thêm
Page 1 of 11