Thông báo nộp hồ sơ xét cấp học bổng Kitano năm học 2019-2020.

Quỹ Giáo dục Kitano được thành lập năm 1975 do ông Takaharu Kitano sáng lập và đồng thời là người sáng lập Tập đoàn điện tử Stanley với mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp giáo dục suốt đời.         

Từ năm học 2007–2008 đến nay, đại diễn Quỹ Giáo dục Kitano, cụ thể là Công ty TNHH điện tử Stanley Việt Nam (địa chỉ: xã Dương Xá, huyện gia Lâm, TP Hà Nội) đã tài trợ mỗi năm 15 suất học bổng cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 620.000 đồng/ tháng, kéo dài trong

Năm học 2019-2020, Quỹ tiếp tục tài trợ cho 15 sinh viên của Học viện. Mỗi suất học bổng trị giá 620.000 đồng/tháng, hưởng 12 tháng/năm. Học bổng sẽ được duy trì ở những năm học tiếp theo nếu sinh viên vẫn đạt thành tích học tập, rèn luyện từ khá trở lên .

Tiêu chuẩn nhận học bổng của Quỹ Kitano là sinh viên hệ chính quy vượt khó vươn lên trong học tập, học lực Khá trở lên, điểm rèn luyện loại Tốt trở lên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ưu tiên những sinh viên là người dân tộc miền núi, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật hoặc là con mồ côi, thuộc gia đình hộ nghèo.

Hồ sơ gồm: Bảng điểm năm học 2018-2019 (In trên hệ thống Đào tạo); Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước photo; Đơn xin học bổng; Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận đối tượng ưu tiên, giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

Khoa Công nghệ thông tin kính đề nghị những sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ về C.Nhâm – Văn phòng khoa (Phòng 316 – Tầng 3 Nhà Hành Chính) trước ngày 17/09. Sau đó khoa căn cứ trên hồ sơ nộp xét chọn 01SV theo thứ tự ưu tiên nhất và gửi danh sách lên Học viện.