Thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư R&D và các vị trí thực tập R&D

Môi trường làm việc:

 • Làm việc tại công ty con (a subsidiary company) tại Hà Nội của một công ty công nghệ Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng Học máy và Trí tuệ nhân tạo.
 • Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân và thăng tiến vị trí.

Vị trí kỹ sư R&D:

 • Mô tả công việc: Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật học máy (đặc biệt là các kỹ thuật học sâu) để giải quyết các bài toán thị giác máy tính (ví dụ: Phát hiện đối tượng, Xác định và giám sát đối tượng, Phân loại ảnh, Nhận dạng sản phẩm trên kệ hàng, Nhận dạng mặt người, Nhận dạng hành động của người,…). Sử dụng các framework về học máy và học sâu để xây dựng các thành phần lõi của Nền tảng phân tích dữ liệu ảnh và video.
 • Yêu cầu năng lực: Có kiến thức về học máy, học sâu, thị giác máy tính. Có kinh nghiệm lập trình, sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ Python, C++, Java. Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. Có kinh nghiệm sử dụng các framework về học máy và học sâu là một lợi thế. Có khả năng sử dụng tiếng Anh (đọc, viết, hội thoại).
 • Vị trí: Kỹ sư R&D mới (junior R&D engineer): có kiến thức và kỹ năng ở mức cơ bản, trung bình đối với các Yêu cầu năng lực nêu trên. Kỹ sư R&D có kinh nghiệm (senior R&D engineer): có kiến thức và kỹ năng ở mức cao, chuyên sâu đối với các Yêu cầu năng lực nêu trên.
 • Quyền lợi: Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương ứng với năng lực. Các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.
 • Liên hệ: Nếu bạn thấy mình phù hợp với vị trí kỹ sư R&D nêu trên, hoặc cần thêm thông tin, xin hãy liên hệ bằng email: Nguyễn Nhật Quang (quang.nguyennhat[AT]hust.edu.vn / quangnn[AT]soict.hust.edu.vn).

Vị trí thực tập R&D:

 • Mô tả công việc: Học kiến thức và thực hành các kỹ thuật học máy (đặc biệt là các kỹ thuật học sâu) để giải quyết các bài toán thị giác máy tính (ví dụ: Phát hiện đối tượng, Xác định và giám sát đối tượng, Phân loại ảnh, Nhận dạng sản phẩm trên kệ hàng, Nhận dạng mặt người, Nhận dạng hành động của người,…). Thực hành sử dụng các framework về học máy và học sâu.
 • Yêu cầu năng lực: Có kiến thức tốt về toán học. Có đam mê học tập và thực hành các kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo và Học máy, áp dụng để giải quyết các bài toán thực tế. Có thái độ làm việc nghiêm túc và nỗ lực học hỏi. Có kỹ năng lập trình, sử dụng một trong các ngôn ngữ Python, C++, Java là một lợi thế. Có khả năng đọc, viết tiếng Anh ở mức độ cơ bản.
 • Quyền lợi: Có người hướng dẫn (tutor), thực hành kiến thức học được qua công việc dự án thực tế. Một khoản tiền hỗ trợ hàng tháng.
 • Liên hệ: Nếu bạn thấy mình phù hợp với vị trí thực tập R&D nêu trên, hoặc cần thêm thông tin, xin hãy liên hệ bằng email: Nguyễn Nhật Quang (quang.nguyennhat[AT]hust.edu.vn / quangnn[AT]soict.hust.edu.vn).