Nextfarm chính thức kí hợp đồng hợp tác chiến lược với Khoa Công nghệ thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng xây dựng việc số hóa dữ liệu Nông nghiệp trên nền tảng Nextfarm Data Platform

Nextfarm chính thức kí hợp đồng hợp tác chiến lược với Khoa Công nghệ thông tin Học Viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc số hoá dữ liệu cây trồng trên nền tảng Nextfarm Data Platform, đưa sản phẩm Nextfarm vào chương trình giảng dạy cho Khoa CNTT trong Học viện Nông nghiệp.

“Nextfarm định hướng là Công ty Công nghệ làm Nông nghiệp, Khoa CNTT Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng Nextfarm thực hiện dự án số hoá dữ liệu Nông nghiệp, kết nối hệ quản trị tri thức có sẵn của trường. Với nền tảng là Trường Đại học đi đầu và gạo cội nhất Việt Nam về Nông nghiệp khi tập trung toàn bộ các giáo sư đầu ngành về Nông nghiệp sẽ giúp Nextfarm học được rất nhiều.” ông Trần Quang Cường CEO Nextfarm và ông Phạm Quang Dũng- Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa CNTT- Học viện Nông nghiệp cùng chia sẻ.