Danh sách cán bộ

Bộ môn Khoa học máy tính có 15 cán bộ. Trong đó:

- 3 tiến sĩ
- 4 nghiên cứu sinh
- 6 thạc sĩ
- 2 học viên cao học

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
Các môn giảng dạy chuyên ngành
email
Ghi chú
1 Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ
Giảng viên chính
GĐ trung tâm Đảm bảo chất lượng
Chương trình dịch
Đồ họa máy tính
ntanh
2 Phạm Thị Lan Anh
Cử nhân
Giảng viên
ptlanh
 Đang học cao học tại ĐH Quốc gia HN
3 Phạm Quang Dũng
Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
PBT Chi bộ
GĐ Trung tâm Tin học
Kiến trúc máy tính
Nguyên lý HĐH
Game và các kỹ thuật thiết kế
pqdung
4 Đoàn Thị Thu Hà
Thạc sĩ
Giảng viên
Mạng máy tính và Lập trình mạng
Quản trị mạng
Nguyên lý truyền thông không dây
dttha
Đang làm NCS tại Nhật
5 Trần Vũ Hà
Thạc sĩ
Giảng viên
Mạng máy tính và Lập trình mạng
Quản trị mạng
Đồ họa máy tính
tvha
 Đang làm NCS tại Đức
6 Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
Giảng viên
An toàn thông tin
Bảo mật mạng và máy tính
XML – Cơ sở, kỹ thuật và ứng dụng
nvhoang
7 Phan Thị Thu Hồng
Thạc sĩ
Giảng viên
Quản trị mạng
Chương trình dịch
ptthong
 Đang làm NCS tại Pháp
8 Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
Giảng viên
Đồ họa máy tính
Chương trình dịch
nthuyen
9 Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ
Phó trưởng BM
Phân tích thiết kế hệ thống
Thiết kế dự án
ttthuyen
10 Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
Giảng viên
Vi xử lý và lập trình Assembly
vtluu
11 Nguyễn Thị Thảo
Thạc sĩ
Giảng viên
Kiến trúc máy tính
Nguyên lý HĐH
ntthao81
12 Trần Huy Thắng
Cử nhân
Giảng viên
HĐH nâng cao  ththang Đang làm NCS tại Mỹ
13 Nguyễn Đức Thịnh
Cử nhân
Giảng viên
Đang học CH tại ĐH Bách Khoa HN
14 Nguyễn Thị Thủy
Tiến sĩ
Trưởng BM
Trí tuệ nhân tạo
Xử lý tiếng nói
Xử lý ảnh
ntthuy

Chú ý: email của các giáo viên cần ghép thêm phần đuôi @vnua.edu.vn (trên bảng không ghi đủ để tránh spam).