Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1 năm 2018-2019

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên như sau: Danh sách sinh viên được...

Xem thêm

Thông báo đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau: Những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019  làm đơn theo mẫu trong  file đính kèm và nộp tại  phòng 316- tầng 3 nhà...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Căn cứ kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017-2018, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ  khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên như sau: Thời gian : 7h45’, thứ Năm, ngày 14/06/2018 sinh viên tập trung khai mạc tại phòng THCNTT06, sau đó báo cáo tại các hội đồng. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các...

Xem thêm

Danh sách sinh viên K59 đủ điều kiện làm KLTN trong học kỳ 1_năm học 2018-2019

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Để có kế hoạch đăng ký học phần online sắp tới, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN trong học kỳ 1_năm học 2018-2019 như sau: 1. Danh sách 23...

Xem thêm

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)– Năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ( KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách (Download tại đây) như sau: Thời gian thực hiện: Từ 05/03/2018-12/06/2018 –Trước ngày 20/03/2018...

Xem thêm

Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành – Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ( KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN của học kỳ 2 năm học 2017-2018 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách như sau: Thời gian thực hiện KLTN và TTCN: Từ...

Xem thêm