Danh sách đề nghị cấp học bổng KKHT

Tổ công tác SV Khoa CNTT thông báo danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập trên cơ sở: – Thông báo hướng dẫn của Học viện: http://vnua.edu.vn/vie/tintuc/detail.php?cid=0&aid=33&id=6212 – Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. STT Mã SV Họ lót Tên Phái Tên lớp ĐTB HK2 TC đăng...

Xem thêm

Kết quả xét tuyển học bổng Kitano cấp Khoa

Khoa CNTT đã nhận được 03 hồ sơ. Qua xét tuyển, BCN Khoa và Tổ công tác sinh viên đã chọn 01 sinh viên theo đúng tiêu chí ưu tiên để đề xuất lên cấp trên. Họ và tên SV: Lương Thị Yên Mã SV:  596703 Lớp:  K59CNTTC Điểm TB năm học 2014-2015: 8.05 Xếp loại rèn luyện:  Xuất sắc Hoàn cảnh gia đình:  Khó khăn. Sinh viên...

Xem thêm

Thông báo học bổng Kitano

Quỹ Giáo dục Kitano được thành lập năm 1975 do ông Takaharu Kitano sáng lập và đồng thời là người sáng lập Tập đoàn điện tử Stanley với mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp giáo dục suốt đời. Từ năm học 2007 – 2008 đến nay, đại diện Quỹ Giáo dục Kitano, cụ thể là Công ty TNHH điện tử Stanley Việt Nam (địa...

Xem thêm

Đánh giá điểm rèn luyện kỳ 2 NH ’14-15 và Nộp hồ sơ xin trợ cấp

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các lớp SV trong Khoa triển khai đánh giá điểm rèn luyện của HK 2, năm học 2014-2015. Đồng thời các SV đủ điều kiện và có nguyện vọng xin xét trợ cấp, hỗ trợ theo thông báo của Học viện thì nộp hồ sơ. Hạn nộp về VPK: 16h ngày 04-09-2015. Quá thời hạn trên sẽ...

Xem thêm

Thông báo Chương trình Ngày lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 55_Đợt 2 (cập nhật)

Khoa Công nghệ thông tin trân trọng thông báo Chương trình Ngày lễ Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 cho 36 sinh viên K55 như sau: Thời gian: Thứ Ba, 23/06/2015 Địa điểm: Tầng 3 – Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Chương trình chi tiết: Thời gian Hoạt động Địa điểm Người chủ trì 8h –...

Xem thêm

Thông báo về việc học lại Chính trị đầu năm học

Khoa CNTT nhấn mạnh  thông báo của Học viện tới các SV trong danh sách này chú ý đăng ký học lại. Đạt các bài thu hoạch đầu năm học là một trong những điều kiện để có thể tốt nghiệp. Thông báo cũng có trên website của Học...

Xem thêm