Thông báo Danh sách dự kiến buộc thôi học đối với sinh viên không đăng ký học trong 3 học kỳ liên tiếp

Theo Khoản 4 Điều 30 của Quy định về công tác sinh viên tại Quyết định số 2731/QĐ-HVN ngày 8/9/2015 của Giám đốc HVNNVN, thì SV không đăng ký học 03 học kỳ, không có đơn xin nghỉ học và không có quyết định bảo lưu kết quả học tập sẽ bị Học viện xử lý buộc thôi học. Vì vậy Khoa CNTT thông báo như sau: 1....

Xem thêm

Thông báo mở lớp “Lập trình C/C++ miễn phí”

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 64 /ĐH-CNTT                                Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 THÔNG BÁO V/v Mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí Lập trình C/C++ là ngôn...

Xem thêm

Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin với Công ty Cổ phần Giáo dục & Công nghệ số ZENT

Chiều ngày 06 tháng 03 năm 2019, ông Vũ Minh Thương – Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ số ZENT có chuyến thăm và làm việc cùng khoa Công nghệ thông tin. Tham gia buổi tiếp đón công ty, về phía khoa có TS. Trần Đức Quỳnh – Trưởng khoa, TS. Nguyễn Văn Hạnh – Phó trưởng khoa, TS. Phạm Quang Dũng...

Xem thêm

Thông báo V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách năm 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV     Số: 01/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2019                                                                     THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)_Học kỳ 2 năm 2018-2019

Căn cứ vào Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), căn cứ đơn sinh viên đăng ký học phần KLTN đợt bổ sung, Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 tới các bộ môn, giảng viên và sinh viên có tên trong danh sách như sau: Thời gian thực...

Xem thêm

Thông báo V/v nộp đơn đăng ký đề tài thực hiện KLTN (đợt bổ sung)

Để chuẩn bị cho việc đăng ký bổ sung thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong học kỳ 2 năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đã đăng ký học phần bổ sung như sau: 1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện (file đính kèm). Những sinh viên chưa lên hết điểm thì vẫn nộp đơn đăng ký...

Xem thêm