Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 20/01

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Modeling and Simulation of the microbial decomposition of organic matter in real 3D soil structure do Nguyễn Ngọc Doanh – Đại hoc Bách khoa Hà nội, Võ Đức Ân – Viện Tin học Pháp ngữ, Arnaud Grignard – Đại học Paris 6. Thời...

Xem thêm

Olympiad Toán sinh viên toàn quốc năm 2013-2014

Tiếp nối thành công của các kỳ thi Olympiad Toán sinh viên toàn quốc hằng năm. Năm nay, để chuẩn bị cho kỳ thi Olympiad Toán sinh viên sắp tới. Bộ môn Toán thông báo tới toàn thể các bạn sinh viên K58 có điểm Toán thi đầu vào từ 7 điểm trở lên, các bạn yêu thích môn Toán hãy đăng ký với bộ môn hoặc liên hệ...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 09/12

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Từ wavelets đến khai phá dữ liệu hiện đại” do TS. Nguyễn Hoàng Huy Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 09/12/2013 Địa điểm: phòng họp khoa CNTT, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN Hà nội Tóm tắt: xem lịch xê-mi-na...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 02/12

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Trao đổi những vấn đề tìm hiểu trong bài báo: A. Grorener, K. Toker, and K. Ulucay. Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm. Procedia – Social and Behavioral Sciences 58 (2012), 1525 – 1534”  do Ths....

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 25/11

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Giải số phương trình đạo hàm riêng (Numerical solutions of partial differential equations)” do TS. Đào Thu Huyên. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 25/11/2013 Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT, tầng 3 nhà hành chính, trường ĐHNN...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 04/11

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “A DC programming framework for portfolio selection by minimizing the transaction costs” do TS. Phạm Việt Nga. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 04/11/2013 Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT, tầng 3, NhàHhành chính, trường ĐH Nông nghiệp...

Xem thêm