Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 28/10

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Tính toán mờ – thô (Rough – fuzzy computing)” do NCS. Nguyễn Xuân Thảo. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 28/10/2013 Địa điểm: BM Toán-Tin ứng dụng, tầng 3, nhà hành chính, trường ĐH Nông nghiệp Hà nội Tóm...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 21/10

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Ontology-based knowledge representation for bioinformatics – Biểu diễn tri thức tin sinh học dựa trên ontology” do TS. Phạm Hạ Thủy trình bày. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 21/10/2013 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 07/10

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Khái niệm tri thức và một số phương pháp biểu diễn tri thức” do TS. Phạm Hạ Thủy. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 07/10/2013 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3, nhà hành...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na, thứ Hai 30/09

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về “Học thích nghi và ứng dụng vào các hệ quản lý học tập” do TS. Phạm Quang Dũng trình bày. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 30/09/2013 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3, nhà Hành...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Machine learning and applications do TS. Nguyễn Thị Thủy. Thời gian: 9 giờ 30 thứ 2, ngày 23/09/2013 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3, nhà hành...

Xem thêm

Thông báo xê-mi-na khoa học

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về Minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraints do TS. Trần Đức Quỳnh. Thời gian: 8 giờ 30 thứ 2, ngày 16/09/2013 Địa điểm: Phòng máy số 6, tầng 3, nhà hành chính Lich xê-mi-na dự...

Xem thêm