Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị “Ý tưởng sáng tạo Khoa học công nghệ của cán bộ trẻ và sinh viên”

Hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18 tháng 05”, sáng ngày 14/05/2022, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị “Ý tưởng sáng tạo Khoa học công nghệ của cán bộ trẻ và sinh viên”. Hội nghị nhằm tổng kết, biểu dương các cán bộ trẻ và sinh viên của Khoa đã đạt thành...

Xem thêm