Thông báo sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp online cho sinh viên

Đăng bởi Ngày 14/01/2022 Chuyên mục Tin sinh viên

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của Khoa và căn cứ theo Quyết định của Giám đốc Học viện về danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Quyết định thành lập các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Trong ngày 12 tháng 01 năm 2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức 03 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 35 sinh viên ngành Công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến MS Teams. Do tình hình dịch Covid...

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK1-2021-2022

Đăng bởi Ngày 08/01/2022 Chuyên mục Chưa phân loại, Tin sinh viên

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau 1.Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các hội đồng (Download tại đây) Thời gian bảo vệ: 8h00’, thứ tư, ngày 12/01/2022. Sinh viên cần vào MS Teams trước 15 phút để chuẩn bị. Sinh viên soạn slide báo cáo...

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN Học kỳ 2 – 2021-2022

Đăng bởi Ngày 10/12/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp của học kỳ 2 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng đăng ký KLTN thực hiện như sau: Điều kiện được làm KLTN : + Tiêu chuẩn được nhận khóa luận tốt nghiệp khi sinh viên đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo và điểm trung bình chung tích lũy tại thời điểm xét ≥ 2,00. Còn từ K61 trở về trước là tích lũy...

Chi tiết

Nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng bởi Ngày 19/10/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV ________________ Số: 39/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021   THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2021-2022   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo...

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung – HK1-2021-2022

Đăng bởi Ngày 10/10/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Danh sách sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung (Download tại đây) Thời gian thực tập 10 tuần: Từ ngày 13/10/2021 – 22/12/2021. (Thực tập online hoặc offline do sự sắp xếp của cơ sở thực tập) Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp 11/11/2021   Sinh viên nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) cho Giảng viên hướng dẫn, GVHD gửi bản mềm cho Bộ môn quản lý....

Chi tiết

Thông báo chương trình gặp mặt tân sinh viên khóa 66

Đăng bởi Ngày 23/09/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Khoa Công nghệ thông tin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, cùng các bạn sinh viên và tân sinh viên K66 của Khoa tham dự online “Chương trình gặp mặt tân sinh viên K66”. Tham dự buổi gặp mặt, các bạn tân sinh viên K66  nhận được những chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong năm học đại học đầu tiên cũng như cả chặng đường phía trước từ các thầy cô và các anh chị khóa đi trước. Đặc biệt hơn nữa các em còn được nghe...

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung) – HK1-2021-2022

Đăng bởi Ngày 09/09/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 1 năm học 2021– 2022, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: Trước 16h00 ngày 15/09/2021 gửi đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) qua email: ttnham@vnua.edu.vn Trước 16h00 ngày 22/09/2021 gửi đơn đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp bản word và giấy xác nhận cơ sở...

Chi tiết

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

Đăng bởi Ngày 02/09/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV Số: 61/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO V/v đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 Căn cứ Công văn số 1531/HVN-CTCT&CTSV ngày 01 tháng 9 năm 2021 về việc đánh giá kết quả rèn luyện và HBKKHT của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021, Học viện Nông nghiệp...

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ online KLTN đợt bổ sung HK2-2020-2021

Đăng bởi Ngày 24/08/2021 Chuyên mục Tin sinh viên

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung –  Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp như sau  Thời gian bảo vệ: 7h30’, thứ sáu, ngày 27/08/2021. Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 1(Download tại đây). Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 2( Download tại đây). Danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng 3 (Download tại đây). – Sinh viên soạn...

Chi tiết