Thông báo sinh viên

Thông báo khảo sát việc làm sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm 2019

Đăng bởi Ngày 30/11/2020 Chuyên mục Tin sinh viên

Kính gửi: Các Anh/Chị Cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin tốt nghiệp năm 2019! Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin trân trọng kính đề nghị các Anh/Chị cựu sinh viên tốt nghiệp...

Chi tiết

Thông báo v/v sinh viên K65 đăng ký chuyển sang ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

Đăng bởi Ngày 02/11/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

  HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số:        /ĐH-CNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 THÔNG BÁO V/v SV K65 đăng ký chuyển sang ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu   Trong kỷ nguyên số, các phần mềm ứng dụng hiện nay và tương lai hầu hết đều hoạt động trên nền tảng của mạng và truyền...

Chi tiết

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

Đăng bởi Ngày 21/10/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV ______________ Số: 26/TB-CTCT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020                              THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ chế độ chính sách trong kỳ 1 năm học 2020-2021   Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ...

Chi tiết

Thông báo chương trình gặp mặt tân sinh viên K65

Đăng bởi Ngày 15/10/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Ban chủ nhiệm Khoa CNTT  trân trọng kính mời các thầy cô giáo, cùng các bạn sinh viên và tân sinh viên K65 của Khoa  tới dự Chương trình gặp mặt tân sinh viên K65. Đến với buổi gặp mặt, các bạn tân sinh viên K65 chắc chắn sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, nồng ấm từ các giảng viên, sinh viên khóa trước của Khoa, nhận được những chia sẻ kinh nghiệm quý báu về dạy và học trong năm học đại học đầu tiên cũng như...

Chi tiết

Thông báo về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện HK2_2019-2020

Đăng bởi Ngày 08/10/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM _____________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020                                         Kính gửi:      – Ban Chủ nhiệm các Khoa;                                                             – Ban Tài chính và Kế...

Chi tiết

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Năm học 2020 – 2021)

Đăng bởi Ngày 02/10/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số: 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020. Sáng ngày 28/09/2020, Ban tổ chức đã tổ chức Chương trình sinh hoạt công dân – sinh viên khóa giữa, khóa cũ của Khoa CNTT I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ...

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Đăng bởi Ngày 17/09/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 21/09/2020 đến ngày 03/02/2021 Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách sinh viên) Thời gian thực tập 6...

Chi tiết

Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Đăng bởi Ngày 10/08/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00’, thứ sáu, ngày 14/08/2020 Địa điểm: Tiểu ban 1 tại Phòng 313B (phòng họp)  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây). Tiểu ban 2 tại Phòng 306 (phòng thực hành bộ môn vật lý) – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại...

Chi tiết

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK2_2019-2020

Đăng bởi Ngày 09/07/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau: 1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ tư, ngày 15/07/2020 Địa điểm khai mạc: Phòng 313B tầng 3 Nhà hành chính Sau đó bảo vệ tại các tiểu ban sau: Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3...

Chi tiết

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Đăng bởi Ngày 24/06/2020 Chuyên mục Tin sinh viên, Tin tức

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện trong nhóm NCKH, dự án với Giảng...

Chi tiết