Ngành CNTT hướng tiêu chuẩn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hướng tiêu chuẩn được xây dựng và triển khai từ năm học 2002-2003, thời gian đào tạo 5 năm, với chuyên ngành Tin học. Khóa sinh viên đầu tiên là K47, ra trường đã có nhiều thành công trong sự nghiệp.

Chương trình đào tạo này nghiêng về hướng tiêu chuẩn, thích hợp với những người sau khi ra trường theo nghiệp nghiên cứu, giảng dạy. Tuy nhiên, chương trình vẫn có khối lượng kiến thức hướng nghề nghiệp khá lớn để đảm bảo sinh viên có tay nghề khá và tốt để làm tại các công ty, doanh nghiệp. Theo hướng này, sinh viên có thể theo học tiếp chương trình đào tạo sau đại học hướng tiêu chuẩn hoặc hướng ứng dụng để nâng cao tri thức, kinh nghiệm tại chính Khoa CNTT – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoặc tại các cơ sở đào tạo khác ở trong hay ngoài nước.

Chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, cập nhật để phù hợp với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của lĩnh vực Công nghệ thông tin trên thế giới và ở Việt Nam.