(Tiếng Việt) Đoàn cán bộ Bangladesh đến thăm quan và học tập mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.