(Tiếng Việt) Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa – Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.