Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian thực hiện từ 16/03/2020 đến ngày 22/07/2020.  Danh sách sinh viên (đính kèm). Thời gian thực tập tối thiểu 10 tuần trong khoảng thời gian từ 16/03/2020 đến ngày 22/07/2020.

  • 16/04/2020: Sinh viên nộp file mềm cho Giảng viên hướng dẫn gồm: Đề cương thực tập và Giấy xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (theo mẫu); Đơn xin thay đổi tên đề tài (nếu có) hoặc đơn xin thay đổi tên cơ sở thực tập (nếu có). Sau đó GVHD tổng hợp và nộp lại BM.
  • 23/04/2020: BM gửi file mềm các sản phẩm trên về khoa qua TLĐT
  • 08/06/2020: Sinh viên gửi file mềm báo cáo tiến độ thực hiện đề tài và phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) cho GVHD.
  • 15/06/2020: Các BM tổng hợp và gửi file mềm báo cáo tiến độ, phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập về khoa
  • 22/07/2020: Sinh viên nộp báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) hoặc phiếu đánh giá của chủ nhiệm đề tài (nếu tham gia đề tài, dự án với Giảng viên). Tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid -19, khoa sẽ thông báo cụ thể cách thức nộp báo cáo hoàn chỉnh và lịch bảo vệ sau.

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/