Thông báo mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA)

 

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 11 /ĐH-CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 06 tháng 06  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA)

Với một người học tập và làm việc trong lĩnh vực Mạng máy tính, An toàn thông tin thì chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate – Giải pháp hạ tầng mạng) đã không còn quá xa lạ. Việc nắm giữ chứng chỉ CCNA như một điều tất yếu mà các doanh nghiệp yêu cầu. Xuất phát nhu cầu thực tế từ Doanh nghiệp, Khoa Công nghệ thông tin có hợp tác với Công ty Cổ phần Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech triển khai mở lớp “Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA)” với số lượng khoảng 20 sinh viên, do Giáo viên tại Công ty Cổ phần Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech phụ trách giảng dạy.

Sau khi kết thúc khóa học sinh viên:

– Thực hành được kết nối với mạng WAN; thực hiện an ninh mạng, phương tiện truyền thông mạng; định tuyến và chuyển đổi các nguyên tắc cơ bản; các mô hình TCP/IO và OSI; địa chỉ IP; công nghệ WAN

– Có được những kiến thức và kỹ năng để cài đặt, vận hành và khắc phục sự cố mạng lưới chi nhánh doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Được cấp chứng chỉ CCNA do Công ty Cổ phần Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech cấp.

 1. Khung chương trình CCNA: Học trong 72 giờ, tương đương 24 buổi. Học từ 2-3 buổi/ 1 tuần.
 • Module 1: Network Fundamentals
 • Module 2: Routing
 • Module 3: Switching
 • Module 4: Security
 • Module 5: Wireless
 • Module 6: Wan and Cloud
 • Module 7: Automation and Programmability
 • Module 8: IPV6
 1. Thời gian và địa điểm

Thời gian dự kiến mở lớp: 18h00’, ngày 22/06/2020.

Địa điểm: Phòng máy THCNTT01 tại Khoa CNTT-HVNNVN

 1. Chi phí khóa học

– Đối với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin – HVNNVN: 3.500.000VNĐ

– Khoản phí khóa học trên là mức Khoa đã hỗ trợ đối với sinh viên đang học tập tại Khoa. Chi phí hoàn thành khóa học cho học viên không phải là sinh viên Khoa CNTT – HVNNVN là 5.500.000VNĐ, chi phí khóa học cho sinh viên của Khoa là 4.300.000VNĐ, Khoa hỗ trợ 800.000VNĐ/1sv-à Như vậy đối với sinh viên trong khoa chỉ còn phải đóng mức học phí là: 3.500.000VNĐ (Chi tiết các em có thể tham khảo bảng báo giá do Công ty gửi).

– 5 sinh viên đã nhận được suất học bổng 2.000.000VNĐ do Công ty trao tại buổi hội thảo “Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong tương lai” thì khoa sẽ không hỗ trợ 800.000VNĐ. Như vậy 5 sinh viên được học bổng chỉ phải đóng thêm: 2.300.000VNĐ

 1. Hình thức đăng ký

–  Form mẫu đăng ký học (Download tại đây)

– Đóng tiền học phí tại văn phòng khoa CNTT: Phòng 316 – Tầng 3 – Nhà hành chính

– Thời gian hoàn thành tiền học phí: Trước ngày 16/06/2020

Mọi chi tiết xin liên hệ:

C.Nhâm – Số điện thoại: 02462617701. Email: ttnham@vnua.edu.vn

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VPK CNTT, TTNham (2).

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

 

 

TS. PHẠM QUANG DŨNG