Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau:

1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ tư, ngày 15/07/2020

Địa điểm khai mạc: Phòng 313B tầng 3 Nhà hành chính

Sau đó bảo vệ tại các tiểu ban sau:

Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Tiểu ban 2 tại Phòng 306  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

2. Lịch báo cáo thực tập chuyên ngành

Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ năm, ngày 16/07/2020

Địa điểm khai mạc: Phòng THCNTT06 – Tầng 3 Nhà hành chính

Sau đó bảo vệ tại các tiểu ban sau:

Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây).

Tiểu ban 2 tại Phòng THCNTT06  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây)

Lưu ý:  Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên báo cáo trong khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).

Để chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp, yêu cầu trang phục: nam áo sơ mi trắng và quần tối màu, nữ áo dài.

‘————————-

Khoa CNTT.