(Tiếng Việt) Nộp hồ sơ chế độ chính sách kỳ 1 năm học 2019-2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Xét cấp học bổng Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh Đại học năm 2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2019-2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm

(Tiếng Việt) [Bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 1 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nghiêm túc thực hiện như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo Quy định mới bổ sung về quy định KLTN, tất cả những sinh viên làm...

Xem thêm

(Tiếng Việt) Thông báo về việc đăng ký KLTN trong HK1_năm học 2019-2020

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Xem thêm