Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00’, thứ sáu, ngày 14/08/2020 Địa điểm: Tiểu ban 1 tại Phòng 313B (phòng họp)  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại...

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 ____________________ Số: 199/TB-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020   Học viện Nông nghiệp...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau: 1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ tư, ngày 15/07/2020 Địa...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả...

Xem thêm

Thông báo mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA)

  HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số: 11 /ĐH-CNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 06 tháng 06  năm 2020 THÔNG BÁO V/v Mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA) Với một người học tập và làm việc trong lĩnh vực Mạng máy tính,...

Xem thêm