Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 ____________________ Số: 199/TB-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020   Học viện Nông nghiệp...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK2_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập chuyên ngành như sau: 1. Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Thời gian tập trung khai mạc: 8h00’, thứ tư, ngày 15/07/2020 Địa...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần, đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2020-2021

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong học kỳ 1 – năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký học phần, nộp đơn đăng ký đề tài như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả...

Xem thêm

Thông báo mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA)

  HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số: 11 /ĐH-CNTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 06 tháng 06  năm 2020 THÔNG BÁO V/v Mở lớp Giải pháp hạ tầng mạng (CCNA) Với một người học tập và làm việc trong lĩnh vực Mạng máy tính,...

Xem thêm

Thông báo chương trình Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong tương lai”

Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech là Viện Đào tạo CNTT trong top đầu tại Hà Nội về tư vấn giải pháp và triển khai các dự án thực tế về Quản trị mạng & bảo mật, An toàn thông tin, Lập trình, Thiết kế đồ họa… Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin & Viện Đào tạo CNTT Quốc tế I-Tech,...

Xem thêm

Thông báo v/v nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện TTCN, KLTN, KLTN đợt bổ sung

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  07 /ĐH-CNTT                Hà Nội, ngày  12  tháng  05 năm 2020     THÔNG BÁO V/v nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực hiện Thực tập chuyên ngành, Khóa luận...

Xem thêm