Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 ____________________ Số: 199/TB-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020   Học viện Nông nghiệp...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành K64

Căn cứ thông báo số 375/TB-HVN, ngày 18/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 64 như sau: 1.Sinh viên tìm hiểu kỹ slide giới thiệu 4 chuyên ngành để có định hướng chọn chuyên ngành cho phù hợp,...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Thời gian thực hiện từ 16/03/2020 đến ngày 22/07/2020.  Danh sách sinh viên (đính kèm). Thời gian thực tập tối thiểu 10 tuần trong khoảng thời gian...

Xem thêm

Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên được nghỉ học dài ngày nên kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN cũng thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Vì vậy Khoa Công nghệ thông tin thông báo điều chỉnh kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Đối với sinh viên thực hiện...

Xem thêm

Thông báo V/v không tổ chức lớp học phần trong thời gian hè năm 2019-2020

Xem thêm

Gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020

Xem thêm