Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Thời gian thực hiện từ 16/03/2020 đến ngày 22/07/2020.  Danh sách sinh viên (đính kèm). Thời gian thực tập tối thiểu 10 tuần trong khoảng thời gian...

Xem thêm

Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên được nghỉ học dài ngày nên kế hoạch thực hiện KLTN và TTCN cũng thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Vì vậy Khoa Công nghệ thông tin thông báo điều chỉnh kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Đối với sinh viên thực hiện...

Xem thêm

Thông báo V/v không tổ chức lớp học phần trong thời gian hè năm 2019-2020

Xem thêm

Gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020

Xem thêm

Nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019 – 2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ________________ Số: 140/TB-QLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc __________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO V/v nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019...

Xem thêm

Về việc đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (Đợt bổ sung)_HK2_2019-2020

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: 1. Trước 16h00 ngày 13/02/2020 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo...

Xem thêm