Nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo

THÔNG BÁO V/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020 đối với sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số...

Xem thêm

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau: Thời gian bắt đầu...

Xem thêm

Thông báo Lịch báo cáo thực tập chuyên ngành_ HK1_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện thực tập chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch báo cáo như sau: Thời gian: 8h00’, thứ năm, ngày 26/12/2019 Địa điểm: Báo cáo tại các tiểu ban sau: – Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download tại đây). –...

Xem thêm

Thông báo Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK1_2019-2020

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau: Thời gian: 8h00’, thứ tư, ngày 25/12/2019 Địa điểm: Bảo vệ tại các tiểu ban sau: – Tiểu ban 1 tại Phòng 313B  – Tầng 3 nhà hành chính, danh sách sinh viên (Download...

Xem thêm

Chuyển đổi số: Trường đại học mới ở vạch xuất phát

 Cần làm gì để có Đại học thông minh? Những thiết bị thông minh sẽ làm đảo lộn mô hình học tập truyền thống. Điều này sẽ khiến các trường chuyển đổi nhanh chóng sang mô hình trường học thông minh sẽ sớm đón đầu được nhu cầu thị trường, trong khi các trường không hoặc chậm chuyển đổi sẽ nhanh...

Xem thêm

Cần làm gì để có Đại học thông minh?

Ngày 28/11/2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra hội thảo “Đại học thông minh: Cơ hội và thách thức”. Hội thảo không bàn nhiều về các ứng dụng CNTT mang tính chuyên ngành mà chủ yếu bàn về các giải pháp kỹ thuật cho đại học thông minh cùng những thực tiễn về mặt phương pháp luận với...

Xem thêm