Research

List of student research groups in 2010-2012:

No.

Title

Student name

Adviser

Implementation time (start/end)

1 Study open-source software in flow simulation of Chay river Ngô Thị Luyến, Lê Thị Tình, Trần Thị Ngọc, Đỗ Quang Ninh, Lê Tuấn Anh Nguyễn Duy Bình 01/2012-12/2012
2 Building bioinformatic database with Oracle in Linux Đỗ Thị Minh Hà, Triệu Khánh Hoà, Hoàng Thị Thái, Dương Thị Xuyên Ngô Công Thắng 01/2012-12/2012
3 Building Website to online management of work flow Nguyễn Xuân Tuân, Nguyễn Quốc Dương, Nguyễn Thị Thu Lành Trần Thị Thu Huyền 01/2012-12/2012
4 Applying informatics in solving linear-multi-criteria problem with interactive fuzzy compromise method Trần Trọng Cường, Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Xuân Thảo 01/2012-12/2012

No.

Title

Student name

Adviser

Implementation time (start/end)

1 title names of students name of lecturer 01/2011-12/2011
No. Title Student name Adviser Implementation time (start/end)
1 Applying GIS to solve shortest paths to entry-examination locations of the Hanoi University of Agriculture Nguyễn Duy Tú, Đinh thị Hồng Vân, Lê thị Soi, Đỗ Thị Nhâm, Nguyễn Đậu Nam Khánh Phan Trọng Tiến 01/2010-12/2010
2 Building Enlish – Vietnamese Dictionary for veterinary doctors Nguyễn Thị Thơ Mây, Nguyễn Thanh Hương, Đinh Huy Tưởng, Đinh Thế Duy, Nguyễn Huy Thao Lê thị Nhung, Nguyễn Văn Giáp (khoa CNTY) 01/2010-12/2010
3 Building Web-portal for crop systems An Huy Hoàng, Phan Thị Hiên, Phùng Văn Đức, Hoàng thị Huyền, Ngô Thị Hằng Lê Thị Minh Thùy 01/2010-12/2010