Chỉ tiêu và xét chọn chuyên ngành

Chỉ tiêu năm 2019: Dự kiến 185 SV
Sau khi nhập học, sinh viên sẽ đăng ký học các lớp định hướng học thuật hay lớp định hướng nghề nghiệp (POHE).