Một số hình ảnh lễ bảo vệ tốt nghiệp của K53

Trong hai ngày 17-18/06/2013, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công lễ bảo vệ tốt nghiệp cho các sinh viên 2 chuyên ngành Tin học và Quản lý thông tin của K53. Ban chủ nhiệm và toàn thể các giảng viên, nhân viên của Khoa CNTT chúc các tân kỹ sư sớm có việc làm như mong muốn và có nhiều thành công!

DSC09846