Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K53

Khoa CNTT trân trọng thông báo đến sinh viên khóa K53 của khoa CNTT về thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

Ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2013.

Khoa sẽ tổ chức thành 5 hội đồng để có thể hoàn thành công việc trong vòng 2 ngày trên.

Chúc các bạn K53 chuẩn bị tốt và bảo vệ thành công khóa luận của mình.

Website mới này của khoa cũng có mục đích chào mừng các bạn khóa K53.

Trưởng khoa CNTT