Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K53-Ngành Tin học

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch và thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K53 ngành Tin học cụ thể như sau:

Ngày bảo vệ KLTN: Ngày 17 và 18/06/2013 tại 5 hội đồng.

Thời gian: 8h00 ngày 17/06/2013

Địa điểm:

Hội đồng 1: Phòng thực tập số 2 – Bộ môn Vật lý

Hội đồng 2: Phòng máy tính 02 – Bộ môn Công nghệ phần mềm

Hội đồng 3: Phòng họp khoa Công nghệ thông tin

Hội đồng 4: Phòng máy tính 01 – Bộ môn Khoa học máy tính

Hội đồng 5: Phòng máy 06 (Trung tâm tính toán & tích hợp dữ liệu cũ) – Bộ môn Toán tin ứng dụng

Danh sách sinh viên được phân công vào các hội đồng download tại đây.