Công ty thiết bị phát thông tin di động, Tập đoàn KMW, Hàn Quốc thông báo tuyển dụng

Công ty thiết bị phát thông tin di động (mobile communication base station equipment), Tập đoàn KMW, Hàn Quốc thông báo tuyển dụng người đã tốt nghiệp đại học, cao học và tiến sĩ. Ứng viên sẽ được chuyên gia KMW phỏng vấn và được lựa chọn đi đào tạo 3-5 năm tại Hàn Quốc để trở thành những kỹ sư về thiết bị phát thông tin di động.

Quý đơn vị, sinh viên có thể tham khảo thông tin trong file gửi kèm, xem xét khả năng và liên hệ về Phòng Hợp tác quốc tế

———————-

Khoa CNTT