Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 54

Khoa Công nghệ thông tin thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K54 chuyên ngành Tin học và Quản lý thông tin cụ thể như sau:

Ngày bảo vệ KLTN: Ngày 18 và 19/06/2014 tại 5 hội đồng.

Thời gian: 8h00 ngày 18/06/2014

Địa điểm:

Hội đồng 1: Phòng máy thực hành CNTT06

Hội đồng 2: Phòng họp khoa CNTT – Phòng 315 tầng 3 nhà hành chính

Hội đồng 3:  Bộ môn Công nghệ phần mềm

Hội đồng 4: Phòng máy  thực hành CNTT02

Hội đồng 5: Phòng máy thực hành CNTT01

Danh sách sinh viên được phân công vào các hội đồng download tại đây

—————————

Khoa CNTT