Thông báo về việc tổ chức học lại chính trị cho sinh viên

Theo thông báo của phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên, khoa CNTT thông báo tới sinh viên như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT “các HSSV chưa hoàn thành thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp”, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên; những sinh viên chưa đạt yêu cầu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2013 – 2014” phải đi học lại theo kế hoạch do Nhà trường tổ chức. Ban Tổ chức sắp xếp sinh viên học lại thành 2 nhóm, mỗi nhóm học 1 buổi tối (Danh sách kèm theo).

Thời gian:

– Nhóm 1: 18h30 – 21h30, thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2014

– Nhóm 2: 18h30 – 21h30, thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2014.

Địa điểm:

Hội trường 207, giảng đường Nguyễn Đăng.

Sinh viên đi học lại phải đi đúng lớp quy định, mang thẻ sinh viên để điểm danh, sổ ghi chép bài.

————————–

Khoa CNTT