Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  494 /TB-NNH                                                                                                                 Hà Nội, ngày 24  tháng 5  năm 2014

  

THÔNG BÁO BỔ SUNG

        V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2014 chuyên ngành: Công nghệ thông tin như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển sinh:  30 học viên/ chuyên ngành.

II/ Thời gian đào tạo và điều kiện mở lớp:

– Lớp học trong giờ hành chính: 1,5 năm.

– Lớp học ngoài giờ hành chính: 2,0 năm.

– Lớp học chỉ mở khi có 10 học viên trở lên, nếu số học viên của lớp có dưới 10 thì học viên phải chuyển đến lớp khác cùng chuyên ngành hoặc được Nhà trường cho bảo lưu kết quả để học cùng đợt sau.

III/ Điều kiện đăng ký dự thi:

Thí sinh có đủ điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký dự thi:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Riêng đối với chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm điều kiện: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, nếu tốt nghiệp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành công nghệ thông tin (tính từ ngày có quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

IV/ Môn thi tuyển sinh.

Gồm các môn: cơ bản, cơ sở theo bảng dưới đây và Anh văn trình độ tương đương cấp A2 khung châu Âu chung (có một số đối tượng được miễn thi Anh văn – chi tiết xem trên Website: http://www.hua.edu.vn)

TT

Chuyên ngành đào tạo

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Môn

Ngoại ngữ

1

Công nghệ thông tin Toán rời rạc Tin học cơ sở Anh văn

V/ Thời gian thi tuyển: từ 22 đến 24/8/2014.

Thí sinh có nhu cầu đào tạo trình độ Thạc sĩ cần liên hệ với ban Quản lý đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) để nhận mẫu hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyểnsinh trong thời gian từ 24/5/2014 đến 21/7/2014 (thí sinh có thể tự in mẫu hồ sơ và kế hoạch chung về tuyển sinh có đính kèm theo thông báo này).

———————-

Khoa CNTT