Thông báo lịch học và thu bài chính trị của khóa 55-58 CNTT

1. Chương trình học tập chính trị đầu năm học cho sinh viên khoá 55, 56, 57, 58.

Thời gian: 18h ngày 8 tháng 10 năm 2014

Địa điểm: Giảng đường ND207

Nội dung chương trình và danh sách báo cáo viên

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

Địa điểm

Lớp

Ngày 8/10/2014

– 18h đến 19h30

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Nghị quyết  sô 29- NQ/TW ngày 4/11/2013; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh NQ số 29-NQ/TW K. LLCT&XH

Hội trường 207

Sinh viên khóa 55, 56, 57, 58

19h30 – 20h Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo Khoa CNTT
20h15-21h Quy chế đào tạo. Quy chế quản lý sinh viên Ban quản lý ĐT;

PhòngCTCT&CTSV

21h – 21h15 HD viết thu hoạch Tổ CTSV

Yêu cầu:

– Sinh viên có mặt 17h45: ổn định tổ chức và điểm danh.

– Khi đi mang theo thẻ sinh viên

– Ngồi học theo vị trí được phân công, khi giáo viên kiểm tra ngẫu nhiên tại thời điểm bất kỳ trong buổi học không có mặt coi như nghỉ cả buổi

– Cán bộ lớp có mặt đúng giờ phát phiếu điểm danh của lớp mình và báo cáo lại cho Tổ CTSV. Nhắc nhở sv giữ trật tự trong buổi học.

Phụ trách chung cô Thuỷ

2. Lịch thu bài thu hoạch chính trị đầu khóa của sinh viên  K55-58

Thời gian:  buổi sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014

Yêu cầu: bài thu hoạch làm đúng theo yêu cầu của nhà trường.

– Lớp trưởng tập hợp bài  và xếp theo thứ tự danh sách lớp, cho các bạn đã nộp bài ký tên vào danh sách lớp chú ý loại bỏ những bài làm không hợp quy cách.

– Lớp trưởng nộp toàn bộ bài của lớp mình về cho Cô Nguyễn Thị Bích Thủy (098.336.4060) kèm theo danh sách ký nộp.

Bài thu hoạch chính trị sẽ được chấm điểm. Bạn nào trượt hoặc không nộp bài sẽ phải đóng tiền học lại trong năm học.

—————

Tổ công tác SV Khoa CNTT