Thông báo thu BHYT sinh viên năm học 2014 – 2015

Theo thông báo Phòng CTCT & CTSV, Khoa CNTT thông báo tới  học viên như sau: Học viên có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật định, tất cả sinh viên, học viên đều phải mua BHYT.

Mức thu: 289.800đ/1sv/năm học

Hình thức thu: Học viện ủy quyền cho Ngân hàng Viettinbank Chương Dương thu qua thẻ ATM của ngân hàng Viettinbank.

Thời gian thu tiền: Từ ngày 8/9/2014 đến 15/9/2014

Thông tin chi tiết sinh viên xem trong công văn sau (Công văn)

——————–

Khoa CNTT