Thông báo cho SV K58 tham gia Chương trình học bổng HUA JICF năm học 2014 – 2015

Căn cứ Thông báo số 34/TB-HTQT ngày 14/10/20124 của Ban Hợp tác Quốc tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai Chương trình Học bổng HUA JICF (Quỹ hợp tác Quốc tế Nhật Bản) năm học 2014 – 2015 cho sinh viên năm thứ 2,  Khoa CNTT thông báo như sau:

Năm học 2014 – 2015, Chương trình học bổng HUA JICF cấp học bổng toàn phần cho sinh viên khoá 58, mỗi suất học bổng trị giá 60.000 yên/năm. Quỹ học bổng nhằm giúp đỡ động viên sinh viên nghèo vượt khó đang gặp khó khăn về kinh tế.

1. Đối tượng dự tuyển

– Sinh viên năm thứ 2 (sinh viên khóa 58);

2. Điều kiện dự tuyển

– Đang tham gia chương trình đào tạo đại học chính quy của Học Viện;

– Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;

– Đang gặp khó khăn, cần được giúp đỡ về tài chinh;

– Phải có kết quả học tập tốt, điểm số trung bình năm học từ 6.50 trở lên  và sẽ duy trì kết quả đó trong các năm học tiếp theo;

– Các sinh viên phải có sức khoẻ tốt;

– Chưa được nhận bất kỳ một học bổng dài kỳ nào (một năm trở lên) từ các nguồn học bổng khác.

3. Hồ sơ dự tuyển (Download tại đây)

4. Thời hạn nộp dự tuyển:  Muộn nhất ngày 28/11/2014.

5. Quy trình xét tuyển dự kiến:

   – Sơ tuyển: Chọn lọc hồ sơ ứng tuyển tại Học Viện trong tháng 12/2014;

Phỏng vấn (tùy thuộc điều kiện thực tế của JICF và thực trạng hồ sơ dự tuyển để quyết định mở buổi phỏng vấn hoặc không): Thực hiện bằng tiếng Anh, có hỗ trợ dịch Việt (sẽ thông báo cụ thể đến ứng viên đạt vòng sơ tuyển);

Chấp nhận của JICF: Xét hồ sơ đạt vòng sơ tuyển và kết quả phỏng vấn tại Nhật Bản từ tháng 3/2015;

Thông báo kết quả trúng tuyển: Tháng 4/2015.

6. Địa chỉ giải đáp thắc mắc và nộp hồ sơ: Ban Hợp tác Quốc tế.
(phòng số 225 nhà Hành chính, cán bộ phụ trách: cô Trần Thị Thanh Phương) hoặc liên hệ qua Email :tttphuong@vnua.edu.vn  .

—————

Khoa CNTT