Danh sách sinh viên K55 đủ điều kiện làm KLTN đợt 2 năm học 2014-2015

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp, đăng ký khối lượng học tập của sinh viên. Khoa CNTT thông báo tới SV K55 danh sách những SV đủ điều kiện làm KLTN đợt 2 năm học 2014-2015 như sau:

1. Danh sách 40 sinh viên K55 đủ điều kiện làm KLTN đợt 2 năm học 2014-2015 (Download tại đây)

2. Những SV đủ điều kiện nêu trên sẽ đăng kí online khi có lịch của Học viện và bắt buộc phải làm KLTN, không được học 10TC thay thế. Lưu ý: Những SV nêu trên chưa muốn làm KLTN trong học kỳ II năm 2014-2015 và những SV có điểm TB tích lũy >=2.0 nhưng chưa tích lũy đủ số tín chỉ thì có thể làm KLTN trong kỳ I NH ’15-16.

3. Trong kỳ làm KLTN, theo quy định mới của Học viện, SV chỉ được đăng ký học thêm tối đa 6 tín chỉ nữa. Tuy nhiên, nếu SV nào chỉ còn từ 9 tín chỉ trở xuống để hoàn thành chương trình học thì báo để Khoa đề nghị Học viện linh động chấp nhận cho năm đầu tiên áp dụng. Ban Quản lý đào tạo thông báo nếu SV cố tình đăng ký nhiều quá quy định (ví dụ thêm 10 tín chỉ nữa) sẽ bị xử lý cắt bớt và không hoàn tiền học phí.

—————–

Khoa CNTT