Thông báo quan trọng về TTTN, học 10 tín chỉ thay thế của K55

Khoa CNTT thông báo tới SV K55 một số nội dung quan trọng liên quan đến việc làm TTTN, học 10 tín chỉ thay thế:

I. Đối với 40 SV trong danh sách được xét làm TTTN:

1. Danh sách hướng/tên đề tài: xem tại đây.

2. SV liên hệ với GV để thống nhất. SV có thể đề xuất và thảo luận với GV hướng đề tài khác. Nếu đã được GV chấp nhận mà sau đó thay đổi GV và hướng đề tài thì phải thông báo để được GV ban đầu chấp nhận. Nếu SV vi phạm thì Khoa sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp.

3. SV nộp bản đăng ký TTTN có xác nhận của GVHD về Khoa (cho cô Nhâm TLĐT) trước 9/1/2015.

4. Thời gian TTTN là 4,5 tháng, bắt đầu từ 19/1/2015 đến 18/5/2015 (trừ 2 tuần nghỉ Tết).

5. Ngoài KLTN, SV chỉ được đăng ký tối đa 6 tín chỉ nữa. Nếu muốn hoàn thành chương trình học sớm trong kỳ tới, SV cần đăng ký các tín chỉ còn lại ngoài giờ hành chính.

II. Đối với các SV học 10 tín chỉ thay thế KLTN

1. Đối với K54-K57: không bắt buộc 10 tín chỉ của các học phần nào. SV có thể đăng ký HP bất kỳ chưa học hoặc chưa đạt

2. SV nên thống nhất để đăng ký cùng nhau hoặc để đủ số lượng đề nghị mở lớp mới với BQLĐT.

Nếu cần sự trợ giúp của Khoa trong việc thống nhất môn học, đề nghị mở lớp thì SV đề nghị lên, Khoa sẽ sẵn sàng trợ giúp.

———–

Khoa CNTT.