Thông báo về đăng ký TTCN của K56

– Danh sách hướng/tên đề tài TTCN: xem tại đây.

– Mỗi nhóm tối đa 03 SV.

– Các thủ tục đăng ký với GVHD và với Khoa, thời gian tương tự như TTTN. Các SV xem cụ thể trong thông báo kế trước của K55.