Thông báo về việc xét cấp Học bổng “Shinno – en” Nhật Bản năm học 2014-2015

Căn cứ vào công văn số 1329/HVN-CTCT&CTSV ngày 20/11/2014 về việc cấp xét Học bổng “Shinno-en” Nhật Bản  năm học 2014-2015, Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể sinh viên trong khoa nội dung, điều kiện, tiêu chuẩn để cấp xét Học bổng như sau (Download công văn tại đây)

Đề nghị BCH, BCS các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên trong lớp để thực hiện, những sinh viên có đủ điều kiện theo yêu cầu của Học bổng nộp Hồ sơ về Văn phòng khoa trước 17h00 ngày 26/11/2014 để Khoa xét và gửi danh sách lên Học viện. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét, giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có) . Nếu quá thời gian trên những sinh viên nào không nộp thì coi như không có nhu cầu tham gia xét chọn.

—————

Khoa CNTT