Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin đợt 1 năm 2015

Chi tiết thông báo của Học viện có thể xem  tại đây: