Thông báo Về việc hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường đối với sv xét tốt nghiệp đợt tháng 8_2016

Tổ Công tác sinh viên Khoa thông báo tới những sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp trình độ ĐH, CĐ, bằng 2 hệ chính quy đợt tháng 08 năm 2016 về việc thanh toán các khoản nợ với Khoa và Ban Tài chính kế toán như sau:

– Sinh viên xem danh sách tại đây (Download), và hoàn thành các khoản nợ với khoa tại văn phòng khoa – phòng 205 – ký túc xá A2. Mọi thắc mắc về tiền lao động sinh viên gửi qua email: dttbinh@vnua.edu.vn. Những sinh viên còn nợ tại Ban Tài chính kế toán thì hoàn thành nốt các khoản nợ tại phòng 101 – Nhà hành chính – Giảng đường A.

Lưu ý:

– Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2016 phải tự thanh toán các khoản còn nợ với các Khoa chuyên môn, các Ban và các Đơn vị trong Học viện .

– Học viện chỉ phát bằng cho những sinh viên đã đủ điều kiện nhận bằng.

————————-

Tổ CTSV Khoa.