Thông báo V/v thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2016-2017

Chi tiết thông báo xem tại đây: