Mức điểm xét tuyển ngành Công nghệ thông tin

Căn cứ mức điểm sàn Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố cho tất cả các khối thi là 15,5 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mức điểm xét tuyển ngành Công nghệ thông tin năm nay là từ 16 điểm (đối với thí sinh khu vực 3). Thí sinh thuộc các khu vực khác hoặc thuộc diện ưu tiên thì giảm điểm xét tuyển hoặc cộng điểm vùng, điểm ưu tiên vào điểm thi theo Quy chế tuyển sinh.

diem xet tuyendiem xet tuyen 2

Với mức điểm xét tuyển như trên, cơ hội vào học ngành Công nghệ thông tin với các bạn thí sinh rất rộng mở. Chúc các bạn thí sinh có sự lựa chọn chính xác!