Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_Học kỳ 1 năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) vào học kỳ 1 – năm học 2018-2019 như sau:

1. Sinh viên cần chủ động liên hệ với các thầy cô để thống nhất tên đề tài. Danh sách hướng đề tài Khóa luận tốt nghiệp (download tại đây) và Thực tập chuyên ngành (download tại đây), sinh viên cũng có thể tự đề xuất đề tài khác với giảng viên hướng dẫn.

– Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành thực tập, giúp sinh viên sớm đáp ứng yêu cầu công việc thực tếtại các công ty,  Khoa khuyến khích các em thực tập tại các công ty về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Trong danh sách hướng đề tài cũng có một số các đề tài của công ty mà khoa đã liên hệ, em nào muốn thực tập tại các công ty đó thì liên hệ với khoa sớm, khoa sẽ làm đầu mối giới thiệu các em sang thực tập.

– Những sinh viên đủ điều kiện cần đăng ký làm KLTN, TTCN online theo lịch của Học viện. Trong thời gian làm TTCN, sẽ không được học các học phần khác trong 6 tuần đầu học kỳ (thời gian từ ngày 06/08/2018 đến 17/9/2018). Trong học kỳ, sinh viên làm TTCN được đăng ký tối đa 25 tín chỉ (Lưu ý: Do chỉ còn 9 tuần học nên các em chủ động sắp xếp đăng ký các môn học cho hợp lý

2. Sau khi có tên đề tài, sinh viên nộp đơn đăng ký làm KLTN (mẫu đơn), TTCN (mẫu đơn) có xác nhận của Giảng viên hướng dẫn tại Phòng 316 – Tầng 3 – Nhà Hành chính trước ngày 15/06/2018.

Lưu ý: Đối với làm TTCN mỗi nhóm không quá 03 sinh viên. Trường hợp đặc biệt nhóm có 4 SV do Trưởng Khoa quyết định.