Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Công nghệ thông tin trong nông nghiệp AFITA/WCCA 2018

Hiệp hội Công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (AFITA) là diễn đàn nghiên cứu, cải tiến, phát minh và chuyển giao các sáng kiến nông nghiệp. AFITA tổ chức hội thảo ứng dụng ICTs vào lĩnh vực lương thực và các lĩnh vực liên quan, mạng lưới quốc tế về Công nghệ thông tin trong nông nghiệp- liên kết các hiệp hội công nghệ thông tin nông  nghiệp, tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin trong nông nghiệp (WCCA). Trong tháng  10 năm 2018, AFITA sẽ liên kết với WCCA (AFITA/WCCA2018). Chương trình nhằm mục đích  chia sẻ những kiến thức hiện đại về ICT, IoT, mạng cảm biến, xử lý hình ảnh, tự động hóa, học máy,  phân tích dữ liệu lớn…ứng dụng trong nông nghiệp. Các nghiên cứu được trình bày thông qua các bài thuyết trình, porters, hội thảo… tập trung hỗ trợ phát triển và ứng dụng các kỹ thuật vào nông nghiệp hiệu quả, bền vững và thân thiện môi trường.

Các chủ đề bao gồm: ICT trong phát triển nông nghiệp, Trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, Hệ thống hỗ trợ nông dân ra quyết định, Tin sinh học nông nghiệp, Phân tích dữ liệu lớn nông nghiệp, Các hệ thống tối ưu và mô hình hóa trong nông nghiệp…

Hội thảo sẽ được Hiệp hội công nghệ thông tin trong nông nghiệp Ấn Độ tổ chức tại Bombay, Ấn Độ

Hạn đăng ký sớm: 31 tháng 8 năm 2018

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website hội thảo tại đây.